Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus


€ 000


Osake-pääoma

 

Uus-

merkintä


Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot


Muunto-
erot


Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013
2 088

0

7 899

33 448

5 204

554

-7 129

42 063

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

- - - - - - -

Tuloslaskelmaan siirretty määrä

- - - - - - -

Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot

- - - - - - - -

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - - - - -4 067

-4 067

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - -4 067

-4 067

Osakepääoman korotus

- - - - - - - -

Osingonjako

- - - - - - -2 082 -2 082

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - -

183

183

Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

Laajan tulos-laskelman erät

- - - - - -36 -

-36

  Muut erät

- - -

-

- - - -

 

-

-

-

-

-

-36

-1 899

-1 935

                 
Oma pääoma 31.12.2013

2 088

0

7 899

33 448 5 204 518 -13 096   36 061
 
               
 


€ 000


Osake-pääomaUus-
merkintä

Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot

 
 Muunto-
erot
 
Kertyneet
voitto-
varat
 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014
2 088 0 7 899 33 448 5 204 518 -13 096

36 061

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

- - - - - - -

Tuloslaskelmaan siirretty määrä

- - - - - - -

Omaan pääomaan kirjattuihin
tai sieltä pois siirrettyihin
eriin liittyvät verot

- - - - - - - -

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - - - - 2 850 2 850

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - 2 850 2 850

Osakepääoman korotus

- - - - - - - -

Pääoman palautus

- - - -2 078 - - - -2 078

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - - - - - 2 2

Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

Laajan tulos-laskelman erät

- - - - - -117 -

-117

  Muut erät

- - -

-

- - - -

 

-

-

-

-2 078

-

-117

2

-2 192

                 
Oma pääoma 31.12.2014
2 088 0

7 899

31 370 5 204 401 -10 243 36 719 
                 
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2014
Emo

2013
Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

31 370 33 448

Voitto edellisiltä tilikausilta

-552 1 297

Tilikauden voitto

1 774 -1 851

Yhteensä

32 593 32 894