Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 Liitetieto
1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

 

 

   

Liikevaihto

1, 3

97 433 472,70 99 740 471,67

 

 

   

Liiketoiminnan muut tuotot

6

1 302 926,24 1 542 745,28

Materiaalit ja palvelut

 

-9 501 137,28 -11 989 362,11

Poistot ja arvonalentumiset

9

-2 490 444,99 -9 976 993,00

Muut liiketoiminnan kulut

4, 5, 7, 8, 10

-82 435 041,07 -82 138 821,87

 

 

-93 123 697,10 -104 105 176,98

 

 

   

Liikevoitto

 

4 309 775,63 -2 821 960,03

 

 

   

Rahoitustuotot 

11

447 530,67 304 253,50

Rahoituskulut

11

-1 123 136,85 -1 088 213,60

 

 

-675 606,18 -783 960,10

 

 

   

Voitto ennen veroja

 

3 634 169,45 -3 605 920,13

 

 

   

Tuloverot

12

-783 756,43 -461 183,63
       

 Tilikauden voitto

 

2 850 413,02 -4 067 103,76
 
     

Laajan tuloslaskelman erät

 

   

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

     

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

-116 613,26 -36 228,08

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

2 733 799,73 -4 103 331,84

 

 

   

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

2 850 412,99 -4 067 103,76

Vähemmistölle

 

-

 

 

2 850 412,99 -4 067 103,76

 

 

   

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

   

Emoyhtiön omistajille

 

2 733 799,73 -4 103 331,84

Vähemmistölle

 

-
    2 733 799,73 -4 103 331,84

 

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

0,14   -0,20

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

0,14 -0,20