Konsernin liitetiedot

9. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2014

2013

Poistot hyödykeryhmittäin

   

 

   

  Aineettomat hyödykkeet

1 412

1 762

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   

    Rakennukset

7 7

    Koneet ja kalusto

1 072 1 208

Yhteensä

1 078 1 215

 

   

  Arvonalentumiset

   
     

    Liikearvojen arvonalentumiset

- 6 555

    Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet

- 445

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

2 490 9 977