Konsernin liitetiedot

7. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2014

2013

Toimitilakulut

4 841 5 051

IT-kulut

3 222 3 342
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 179 3 465
Matkustus 1 696 1 670

Myynti ja markkinointi

1 851 1 518

Yhteensä

14 789 15 046