Konsernin liitetiedot

4. Kertaluonteiset kulut

Tilikaudella 2014 kertaluonteisina erinä kirjattiin 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu, joka liittyy vuoden lopussa toteutettuun uudelleenorganisointiin.