Konsernin liitetiedot

 3. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon yhteensä 13,8 miljoonaa euroa vuonna 2014 (14,6 miljoonaa euroa vuonna 2013). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 11,8 miljoonaa euroa 31.12.2014 (12,7 miljoonaa euroa 31.12.2013). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 0,3 miljoonaa euroa 31.12.2014 (2,6 miljoonaa euroa 31.12.2013).