Konsernin liitetiedot

28. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2014

2013

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

429 990
Osakepalkkiot 0 107
Yhteensä 429 1 097

 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2014 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

Hallituksen puheenjohtaja

76

Ingman Robert

Hallituksen varapuheenjohtaja

51

Ruotsalainen Seppo

Hallituksen jäsen

38

Saarinen Leena

Hallituksen jäsen

38

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

40

Uhari Tommi Hallituksen jäsen 37

Hokkanen Päivi

Hallituksen jäsen

38

Varelius Juha Toimitusjohtaja 288

Yhteensä

 

603

 

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (57,1 tuhatta euroa 2013). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (0 euroa 2013). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.