Konsernin liitetiedot

26. Vastuusitoumukset

€ 000

2014

2013

Omasta puolesta annetut vakuudet

   

   Yrityskiinnitykset

59 800 57 200

   Muut

727 1 410

Yhteensä

60 527 58 610

 

Muut vastuusitoumukset liittyvät pääosin tehtyihin takuutalletuksiin.

Lisäksi Digia-konserni on vastaanottanut asiakkaan reklamaation ja purkuilmoituksen osapuolten välistä toimitussopimusta koskien. Purkuilmoituksessaan asiakas on vaatinut yhtiötä palauttamaan asiakkaan maksamat maksut ja lisäksi suorittamaan viivästyskorvausta, yhteensä n. 0,1 miljoonaa euroa. Digia on kiistänyt asiakkaan purkuperusteen. Osapuolet ovat jatkaneet neuvotteluita erimielisyytensä sovinnollisesta ratkaisemisesta. Mikäli asia riitautetaan, yhtiö arvioi menestysmahdollisuutensa asian käsittelyssä kohtuulliseksi.