Konsernin liitetiedot

25. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2014

2013

Yhden vuoden kuluessa

4 389 4 789

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

3 890 3 825

Yli viiden vuoden kuluessa

309 -

Yhteensä

8 589 8 614

 

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–3 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Huoltoleasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.