Konsernin liitetiedot

24. Korottomat velat

€ 000

2014

2013

Pitkäaikaiset

   

  Laskennalliset verovelat

289 481

  Muut pitkäaikaiset velat

1 113 2 877

Yhteensä

1 402 3 338

 

   

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

   

  Ostovelat

2 827 3 678

Yhteensä

2 827 3 678

 

   

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

   

  Saadut ennakkomaksut

7 968 8 140

  Siirtovelat

10 726 10 699

  Pakolliset varaukset

231 275

  Verovelka

16 54

  Muut velat

4 260 4 150

Yhteensä

23 200 23 319

Korottomat velat yhteensä

27 429 30 334

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.