Konsernin liitetiedot

 21. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2014 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2014

446

275 721

Varausten lisäykset

 151

231 382

Käytetyt varaukset

 -446

-275 -721

Käyttämättömien varausten peruutukset

 -

- -

31.12.2014

 151

231 382


Varausten muutokset vuoden 2013 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2013

727

538 1 264

Varausten lisäykset

371 78 449

Käytetyt varaukset

-652 -341 -993

Käyttämättömien varausten peruutukset

- - -

31.12.2013

446

275 721

 

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana toteutettuihin organisaatiomuutoksiin. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältyy taseen siirtovelkojen ryhmään.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 oli yhteensä kolme kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.