Konsernin liitetiedot

18. Rahavarat

€ 000

2014

2013

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

   

  Korkorahasto-osuudet

329 324

  Pankkitilit

4 803 6 130

Yhteensä

5 132 6 454