Konsernin liitetiedot

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2014

2013

Myyntisaamiset ja muut saamiset

   

  Myyntisaamiset

14 400 14 907

  Saamiset pitkäaikashankkeista asiakkailta

2 009 1 274

  Vuokravakuustalletukset

291 228

  Tilikauden tuloksen verosaaminen

209 533

  Siirtosaamiset

2 258 3 196

  Muut saamiset

1 232 309

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

20 399 20 448
     

€ 000

2014

2013

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

12 777 13 408

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

802 1 278

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

431 70

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

390 150

Yhteensä

14 400 14 907

 

Tilikauden 2014 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,01 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.