Konsernin liitetiedot

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana: € 000 1.1.2014

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset:

 

       

 

Varaukset

55 -7 - - - 48

Vahvistetut
tappiot

- - - - - -

Muut erät

316 -163 - - - 153

Yhteensä

371 -170 - - - 201
             
€ 000 1.1.2014

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaan

Kurssierot Ostetut /
myydyt tytäryritykset 
31.12.2014

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistely-
toimenpiteistä

208 -86 - - - 122

Muut erät

253 -87 - - - 167

Yhteensä

461 -172 - - - 289

 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana:€ 000 1.1.2013

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

132 -77 - - - 55

Vahvistetut
tappiot

6 -6 - - - 0

Muut erät

397 -81 - - - 316

Yhteensä

535 -164 - - - 371
             
€ 000 1.1.2013

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaan

Kurssierot Ostetut /
myydyt tytäryritykset 
31.12.2013

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistely-
toimenpiteistä

402 -194 - - - 208

Muut erät

237 16 - - - 253

Yhteensä

639 -178 - - - 461