Konsernin liitetiedot

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
€ 000

Maa- ja vesialueet


Rakennukset
ja rakennelmat


Koneet ja kalusto

Muut
aineelliset hyödykkeet

 Yhteensä 2014


Yhteensä 2013

Hankintameno 1.1.

17 162 18 322 84 18 585 17 537

Lisäykset

- -  792 - 792 1 073

Tytäryrityksen hankinta

- - -

-

-

-

Vähennykset

- -  -1 - -1 -25

Hankintameno 31.12.

 17 162 19 113 84 19 376 18 585

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.

-  -85 -16 431 -83 -16 599 -15 384

Poistot

- -7 -1 072 - -1 078 -1 215

Arvonalentumiset

-

-

- - - -

Vähennykset

- -

-

-

-

              -

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.

- -92 -17 503 -83 -17 677


-16 599

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17 77 1 891 1 1 986 2 152

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 71 1 610 1 1 699 1 986
             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
€ 000

 


Maa- ja vesialueet

 


Rakennukset
ja rakennelmat

 


Koneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä 2014Yhteensä 2013

Hankintameno ja lisäykset

- - 10 094  10 094 9 469

Kertyneet poistot

- - -8 827 - -8 827 -8 089

Kirjanpitoarvo 31.12.

- - 1 267 - 1 267 1 380