Konsernin liitetiedot

13. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennettään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon osakeoptioiden laimentava vaikutus. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 

2014

2013 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

2 850 -4 067

 

   

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 780 221 20 808 855

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

- -

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 780 221 20 808 855

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,14 -0,20

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,14 -0,20