Konsernin liitetiedot

12. Tuloverot

€ 000

2014

2013

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

973 529

Edellisten tilikausien verot

-186 -53

Laskennalliset verot

-3 -14

Yhteensä

784 461

 

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2014

2013

Tulos ennen veroja

3 634 -3 606

 

   

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

727 -883

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

91 58

Verovapaat tulot

-2 -89

Vähennyskelvottomat kulut

215 1 678

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

75 -

Muut erät

-3 -249

Verot aikaisemmilta tilikausilta

-130 -53

Yhteensä

973 461

 

   

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

973 461