Konsernin liitetiedot

11. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000

2014

2013

Korkotuotot rahavaroista

6 8

Korkotuotot myyntisaamisista

5 3

Osinkotuotot muista sijoituksista

10 10

Valuuttakurssivoitot

423 277

Muut rahoitustuotot

3 5

Yhteensä

448 304


Rahoituskulut

€ 000

2014

2013

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

389 438

Korkokulut ostoveloista

4 10

Lainojen hoitokulut

147 319

Valuuttakurssitappiot

451 248

Muut rahoituskulut

132 73
Yhteensä 1 123 1 088