Konsernin liitetiedot 

10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000

2014

2013

Palkat

52 984 52 525

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

8 566 8 374

Osakeperusteiset maksut

310 292

Muut henkilösivukulut

3 439 3 420

Yhteensä

65 300 64 612

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2014

2013

Liiketoiminnat

 889 892

Hallinto ja johto

46 47

Yhteensä

935 939

 

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat.