Konsernin liitetiedot

1. Segmentti-informaatio

Digia siirtyi vuoden 2014 alusta alkaen raportoimaan kahta liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat Qt ja kotimaa.

Liikevaihto, € 000 2014 2013 Muutos %
Kotimaa 77 028 79 850 -3,5 %
Qt-liiketoiminta 20 406 19 891 2,6 %
Digia-konserni 97 433 99 740 -2,3 %

 

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, € 000 2014 2013 Muutos %
Kotimaa 6 311 5 395 17,0 %
Qt-liiketoiminta -1 850 -846 -118,7 %
Digia-konserni 4 461 4 549 -1,9 %

 

Liikevoitto, € 000 2014 2013 Muutos %
Kotimaa 6 311 -1 976 419,4 %
Qt-liiketoiminta -2 001 -846 -136,5 %
Digia-konserni 4 310 -2 822 252,7 %

 

Varat, € 000 31.12.2014 31.12.2013
Kotimaa 51 076 53 199
Qt-liiketoiminta 17 332 17 021
Kohdistamaton 11 985 13 058
Digia-konserni 80 393 83 278

 

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijainnin mukaan

€ 000

2014

2013 

Suomi 76 986 78 798
Muut maat 20 447 20 942
Yhteensä 97 433 99 740

 


 

Liikevaihdon jakautuminen toiminnoittain

€ 000 2014 2013
 Työmyynti 53 848 55 372
 Lisenssimyynti 39 661 40 971
 Muut myynti 3 924 3 398
 Yhteensä 97 433  99 740