Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Liitetieto

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

 

 

   

Liikevaihto

1

6 724 226,00 7 110 000,00
       

Liiketoiminnan muut tuotot

2

29 650,00 40 140,00

Henkilöstökulut

3

-3 676 981,00 -3 591 669,82

Poistot ja arvonalentumiset

4

-422 557,76 -1 150 826,89

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 497 266,38 -2 688 698,17

 

 

-6 567 155,14 -7 391 054,88

 

 

   

Liikevoitto

 

157 080,86 -281 054,88

 

 

   

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-1 762 067,34 -1 640 289,73

 

 

   

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

-1 604 996,48 -1 921 344,61

 

 

   

Satunnaiset erät

 

3 800 000,00 0,00

 

 

   

Voitto ennen veroja

 

2 195 003,52 -1 921 344,61

 

 

   

Tuloverot

7

-420 520,88 70 513,72

 

 

   

Tilikauden voitto

 

1 774 482,64 -1 850 830,89