Emoyhtiön liitetiedot

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet

ja kalusto

Yhteensä 2014 Yhteensä 2013
Hankintameno 1.1. 17 162 1 848 2 027 2 027
Lisäykset - - 60 60 -
Vähennykset - - - - -
Hankintameno 31.12. 17 162 1 908 2 087 2 027
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -85 -1 842 -1 927 -1 916
Poistot - -7 -14 -21 -10
Arvonalentumiset - - - 0 0
Vähennykset - - - 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -92 -1 856 -1 948 -1 927
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 77 5 100 111
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 71 51 140 100