Emoyhtiön liitetiedot

7. Tuloverot

€ 000 2014 2013
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -339 -71
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 760 0
Yhteensä 421 -71

 

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 64 369,17 euroa.