Emoyhtiön liitetiedot

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000 2014 2013
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 8 7
Korko- ja rahoitustuotot muilta 185 104
Yhteensä 192 111


Rahoituskulut

€ 000 2014 2013
Korkokulut konserniyrityksille 643 633
Korkokulut muille yrityksille 349 374
Lainojen hoitokulut 92 148
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 801 500
Muut rahoituskulut 70 97
Yhteensä 1 954 1 752