Emoyhtiön liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2014 2013
Tilintarkastus 137 124
Muut lakisääteiset toimeksiannot - -
Veroneuvonta 5 9
Muut palvelut 48 44
Yhteensä 187 177