Emoyhtiön liitetiedot

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000 2014 2013
Käyttöomaisuuden myyntivoitot - 9
Muut 30 31
Yhteensä 30 40