Emoyhtiön liitetiedot

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2014 2013
Alkaneella tilikaudella maksettavat 187 229
Myöhemmin maksettavat 188 268
Yhteensä 375 498


Muut vuokravastuut

€ 000 2014 2013
Alkaneella tilikaudella maksettavat     3 404 3 672
Myöhemmin maksettavat 3 064 2 372
Yhteensä              6 468 6 044


Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset ja osakkeet

€ 000 2014 2013
 Rahoituslaitoslainat 15 000  15 000
 Yrityskiinnitykset 59 800  57 200
 Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvo 111 455 111 452

 

Muut vastuut

€ 000      
2014 2013
Omasta puolesta annetut vakuudet    
   Muut     317 518
Yhteensä                                        317 518