Emoyhtiön liitetiedot

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2014 2013
Korollinen    
    Lyhytaikaiset korolliset velat 6 000 3 000
    Velat saman konsernin yrityksille    
       Lainat 57 350 55 955
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 63 350 58 955
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat 389 -
Siirtovelat 2 561 4 307
Muille    
    Ostovelat 160 173
    Muut velat 86 199
    Siirtovelat 641 530
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 836 5 209
     
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 186 64 163


Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.