Emoyhtiön liitetiedot

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2014 2013 
Lainat rahoituslaitoksilta 9 000 12 000
Yhteensä 9 000 12 000