Emoyhtiön liitetiedot

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2014 2013 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
    Myyntisaamiset 41 -
    Siirtosaamiset 1 060 53
    Lainat 653 1 454
Muut saamiset 184 258
Siirtosaamiset 260 541
Yhteensä 2 198 2 306