Emoyhtiön liitetiedot

10. Sijoitukset


€ 000 
Sijoitukset
tytäryhtiöosakkeisiin

Muut osakkeet
ja osuudet

Yhteensä

2014

Yhteensä

2013

Hankintameno 1.1. 113 613 606 114 219 114 724
Lisäykset 3 - 3 -
Vähennykset - - - -505
Hankintameno 31.12. 113 616 606 114 222 114 219
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 113 613 606 114 219 114 724
Kirjanpitoarvo 31.12. 113 616 606 114 222 114 219
         

Erittely muista osakkeista ja osuuksista

Konserniyritykset    Kotipaikka Kotimaa Omistusosuus Osuus äänivallasta
Digia Hong Kong Ltd Hong Kong Kiina 100 % 100 %
Digia Estonia Oü Tallinna Viro 100 % 100 %
Digia Sweden AB Tukholma Ruotsi 100 % 100 %
Digia Finland Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
The Qt Company Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
The Qt Company AS Oslo Norja 100 % 100 %
The Qt Company San Jose Yhdysvallat 100 % 100 %
The Qt Company GmbH Berliini Saksa 100 % 100 %
         

 

Muut osakkeet ja osuudet

€ 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli 62
Kytäjä Golf Oy 39
Vierumäki Golf Oy 17
Vierumäki Golf Club Oy 35
Vierumäen Loma-aika Oy 138
Vierumäen Kuntoharju Oy 270
Rikunniemen Huolto Oy 6
Tahko Golf Club Oy 39
Yhteensä 606