Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2014 2013
Konsernin hallintopalvelut 6 724 7 110
Yhteensä 6 724 7 110