Tunnusluvut

Tunnusluvut, € 000 2010 2011 2012 2013 2014
Liikevaihto 130 825 121 940 100 448 99 740 97 433
Liiketoiminnan operatiivinen tulos (¹ 17 164 8 084 8 196 4 549 4 461
Liiketoiminnan rahavirta 11 066 8 842 19 946 4 855 1 881

Tulos per osake ennen

kertaluonteisia eriä, eur (²

0,56 0,32 0,26 0,15 0,14
(¹ Liiketoiminnan operatiivinen tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Tilikaudella 2011 kertaluontoisiin eriin kuului 25,4 miljoonaa euroa asiakassuhteiden ja liikearvon alaskirjausta ja 4,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausta. Tilikaudella 2012 kertaluonteiset erät sisältävät 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin ja käytyihin yt-neuvotteluihin liittyen. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2012 oli 6,9 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2013 kertaluonteiset erät sisältävät 7,0 miljoonan euron alaskirjauksen sekä 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin liittyen. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2013 oli -2,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2014 kertaluonteiset erät sisältävät 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2014 oli 4,3 miljoonaa euroa.

 

(² Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä on laskettu tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisten erien vaikutusta. Tulos per osake kertaluonteiset erät huomioiden oli vuonna 2011 -1,08 euroa/osake, vuonna 2012 0,19 euroa/osake, vuonna 2013 -0,20 euroa/osake ja vuonna 2014 0,14 euroa/osake.

Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön ikäjakauma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön jakauma toimipisteittäin Henkilöstön jakauma palveluvuosittain