Osaketietoa

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 875 645.

Digialla oli 31.12.2014 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 594 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 20,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 7,4 %
Kari Karvinen 5,7 %
Matti Savolainen 5,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1,3 %
Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 1,3 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröity) 1,3 %
Etola Oy 1,0 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2014

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista  Osuus osakkeista ja äänistä
 1 – 100 23,2 % 0,4 %
101 – 1 000 57,9 % 5,7 %
1 001 – 10 000 16,9 % 9,9 %
10 001 – 100 000 1,4 % 8,6 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 21,9 %
1 000 001 – 3 000 000 0,1 % 53,5 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2014

  Osuus omistuksista Osuus osakkeistaja äänistä
Yritykset 4,2 % 26,1 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 5,2 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 1,0 %
Kotitaloudet 94,6 % 45,8 %
Ulkomaat 0,6 % 2,6 %