Missio, visio ja strategia

Missio: Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Ohjelmistomme ja palvelumme ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Ne on rakennettu, jotta ihmiset ulottuisivat arjessa pidemmälle ja saisivat jokaisesta päivästä enemmän irti.

Visio: Suositelluin ja menestyvä

  • Olemme suositelluin suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka kasvaa voimakkaasti myös kansainvälisesti.
  • Kehitystämme ohjaa asiakkaan muuttuva arki.
  • Tarjoamme asiakkaidemme liiketoimintaa hyödyttäviä ratkaisuja.
  • Meissä yhdistyy osaaminen, asenne ja teknologia, ja me toimimme yhdessä.
  • Tulokset toimivat, kuten on luvattu.

Strategia

  • Kehitämme olemassa olevan tarjoomamme rinnalle skaalautuvia liiketoimintamalleja nopeuttamaan kasvua. Teemme tämän tuotteistamalla tarjoomaa monistettaviksi toimialakohtaisiksi ratkaisuiksi sekä niihin liittyviksi palveluiksi. Lisäksi kehitämme ohjelmistoja ja palveluja kansainväliseen internet-jakeluun.
  • Ylläpidämme kilpailukykyistä ja kehittyvää palveluliiketoimintaa, jolla varmistamme tasaisen kassavirran ja kohtuullisen kasvun.
  • Tasapainotamme investointien hallinnalla lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn ja pitkän aikavälin kestävän kasvun.
  • Panostamme henkilöstömme motivointiin ja sitouttamiseen sekä kehitämme yhtiömme mielikuvaa houkuttelevana työnantajana.