Työkykyjohtaminen varmistaa hyvän ja tasapainoisen arjen

Digialla panostetaan henkilöstön jaksamiseen ja tasapainoiseen arkeen. Työhyvinvoinnin merkityksen korostaminen näkyy Digialla laadukkaana esimiestyönä, kattavina työterveydenhuollon palveluina sekä henkilöstön terveellisten elämäntapojen ja harrastekerhojen tukemisena.

Hyvä työkyky toiminnan painopisteenä

Digian työkykyjohtamisen keskiössä ovat ennakoiva työkyvyn turvaaminen ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi. Työkykyä heikentävät tekijät pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään Hyvä työkyky -toimintamallin mukaisesti.

Vuoden 2014 aikana Digiassa on panostettu erityisesti ennakoivaan työkykyjohtamiseen. Esimiehiä on valmennettu varhaisen välittämisen malliin ja heille on myös tarjottu työkaluja esimiestyön ja -viestinnän tueksi. Tulokset ovat olleet positiivisia. Työ on näkynyt muun muassa sairauspoissaolojen vähenemisenä. Yhteistyötä työterveyshuollon ja eläkeyhtiön kanssa on kehitetty entisestään.

Työssä jaksamista tuetaan myös kannustamalla yhteisöllisyyteen, tiimityöhön ja tiedonvaihtoon.

Tasapainoisen arjen saavuttamiseksi Digia tukee henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa joustavin työehdoin. Ylitöiden ihannointi ei kuulu Digian toimintamalliin. Perheellisille tarjotaan muun muassa lastenhoitoapua pienen lapsen sairastuessa.

Monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaan ja vapaa-aikaan

Henkilöstöä kannustetaan monipuolisiin liikunnan ja vapaa-ajan harrastuksiin. OpenClubin laajasta valikoimasta henkilöstö voi valita aktiviteetteja musiikista avantouintiin, pokeriin ja teatterimatkoihin.

Digialaiset ovat osallistuneet aktiivisesti myös HeiaHeia!-liikuntakampanjaan. Juoksukoulusta puolestaan on saatu vinkkejä harrastuksen aloittamiseen sekä juoksutekniikan kehittämiseen.