Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 97 433 99 740  100 448 121 940 130 825
Liikevoitto 4 310 -2 822 6 884 -22 168 17 164
Liikevoitto %:a liikevaihdosta 4 % -3 % 7 % -18 % 13 %
Oman pääoman tuotto % 8 % -10 % 10 % -42 % 18 %
Omavaraisuusaste % 51 % 50 % 53 % 48 % 59 %
Nettovelkaantumisaste % 30 % 29 % 28 % 34 % 20 %

 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 30).