Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2014 konsernissa yhteensä 13,8 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2012), mikä vastaa 14,2 prosenttia liikevaihdosta (11,9 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2013 ja 6,0 prosenttia vuonna 2012).