Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Yhtiö on vuonna 2012 tekemällään Qt-liiketoimintakaupalla tehnyt merkittävän panostuksen Qt-teknologiaan ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Mikäli Qt-liiketoiminta ei kehity yhtiön odotusten mukaisesti, tehdyt panostukset ja niihin liittyvät kustannukset saattavat rasittaa yhtiön toiminnan kannattavuutta lyhyellä aikavälillä merkittävästikin. Mainitun liiketoiminta-alueen kilpailu- tai markkinatilanteen mahdolliset muutokset voivat niin ikään vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden tulevaan kehitykseen.

Pitkään jatkunut yleinen talouden laskusuhdanne saattaa edelleen jatkuessaan vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Merkkejä yleisen taloustilanteen vaikutuksista asiakkaiden investointipäätöksiin ja suunniteltujen projektien aikatauluihin on näkynyt tasaisesti koko katsauskauden ajan.

Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.