Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2014 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2014 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 594 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 20,2 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 7,4 %
Kari Karvinen 5,7 %
Matti Savolainen 5,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1,3 %
Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 1,3 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröity) 1,3 %
Etola Oy 1,0 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2014

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 23,3 % 0,4 %
101 – 1 000 57,9 % 5,7 %
1 001 – 10 000 16,9 % 9,9 %
10 001 – 100 000 1,4 % 8,6 %
100 001 – 1 000 000 0,5 % 21,9 %
1 000 001 – 3 000 000 0,1 % 53,5 %

 


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2014

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,2 % 26,1 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 5,2 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 1,0 %
Kotitaloudet 94,6 % 45,8 %
Ulkomaat 0,6 % 2,6 %