Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2014 päivätyn taseen mukaan 32 592 518 euroa, josta tilikauden voittoa 1 774 483 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2015.